Reklamacje

 

  • Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczony towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem. W razie niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie STUDIO POSITIV, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru zamówionego towaru.

  • W wypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, STUDIO POSITIV zobowiązane jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.

  • STUDIO POSITIV nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności STUDIO POSITIV.

  • STUDIO POSITIV zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji dotyczącej zadrukowanego towaru, jeżeli usługa nadruku, tłoczenia etc. nie była dostarczona przez STUDIO POSITIV.

 

Masz pytania? Zadaj je naszemu konsultantowi! kontakt